چشم انداز

شركت بازرسی آترین طرح آزما با مأموریت تأمین نياز فنی در بازارهاي داخل و خارج از كشور درزمینه انواع بازرسی‌های فنی و با بهره‌گیری از سرمایه‌های انساني خلاق و مسئولیت‌پذیر و سازماني يادگيرنده، انگيزشی، چابك و مشتری‌گرا اقدام به رعایت کامل و دقیق دستورالعمل‌های ابلاغي سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر ارگان‌ها و ادارات در خصوص فعالیت‌های بازرسی و تهیه گزارش‌ها درزمینه انطباق مشخصات فني محصول مورد بازرسي با ضوابط استانداردهاي ملي مورد تائيد سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کرده و گواهینامه‌های مربوطه را صادر نماید.

• ما به كيفيت كار و خدماتمان بها می‌دهیم و متعهد به بهبود مستمر و تعالي سازمانمان هستيم. ما خود را متعهد به تأمین حقوق و منافع مشتري می‌دانیم.

• ارتقاء تعالی سازمان تا سطح دستیابی به اعتبار بین‌المللی در حوزه مرتبط، به‌عنوان معتمدی آگاه، بااخلاقی حرفه‌ای و حافظ منافع ذینفعان.

• ارزش‌های سازمان ما عبارت‌اند از : مشتـری مـداری، كـار گــروهـی، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌ سالاری، نتیجـه گـرایی، نــوآوری، حفاظت محیط‌ زیست.